Strona główna | Kontakt

 

 

Zasmakuj w kulturze...

PROTOKÓŁ
z oceny prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs plastyczny
pt.: „Łuków wczoraj, dziś i jutro (1990 - 2015 - 2040)” dla uczniów łukowskich szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.

Łuków, 26 maja 2015r.

Komisja w składzie:
1. Agata Trzpiel – instruktor ŁOK;
2. Elżbieta Jaroszyńska – instruktor ŁOK;
3. Alicja Tomaszewska – instruktor ŁOK.

Po obejrzeniu 15 prac plastycznych nadesłanych na konkurs stwierdza, że wszystkie spełniają  wymogi formalne.
Po wnikliwej analizie porównawczej Komisja  postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia ich autorom w I kategorii regulaminu, które otrzymują :

Kategoria I: szkoły gimnazjalne

1. I miejsce: Łukasz Gałach – Gimnazjum nr 3 im. J. Piłsudskiego w Łukowie,
    opiekun - Anna Karolkiewicz
2. II miejsce: Weronika Michalak – Gimnazjum nr 2 im. ks. S. Konarskiego w Łukowie,
    opiekun – Agnieszka Czerska-Pawlak
3. III miejsce: Maria Świder - Gimnazjum nr 2 im. ks. S. Konarskiego w Łukowie,
   opiekun – Agnieszka Czerska-Pawlak
   III miejsce: Natalia Jagodzińska - Gimnazjum nr 2 im. ks. S. Konarskiego w Łukowie,
   opiekun – Agnieszka Czerska-Pawlak

Wyróżnienie:

1. Adrian Borkowski – Zespół Szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie,
   opiekun - Aneta Borkowska

Komisja podkreśla, że w nagrodzonych i wyróżnionych pracach zauważyła indywidualny potencjał twórczy, pomysłowość autorów w realizacji założeń artystycznych  i merytorycznych konkursu: pt.: „Łuków wczoraj, dziś i jutro (1990 - 2015 - 2040)”. Gratulujemy młodym artystom twórczej postawy, samodzielności i autentyzmu.

 Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystej Sesji Rady Miasta 27 maja 2015 r. o godz. 11:00 w Łukowskim Ośrodku Kultury.

............................................................................................................
XXXVI   Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej  
„ WESOŁE NUTKI ”
ŁOK       Łuków, 11 IV 2015 rok

Protokół

Komisja w składzie :

1. Andrzej Sar – Główny instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie
2. Stanisław  Zarzycki – kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”
4. Andrzej Franczuk – muzyk, terapeuta
                                       
Po przesłuchaniu  58   uczestników Przeglądu w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów postanowiła nominować do udziału w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „ Śpiewający Słowik ”
w Rykach (8-9 V 2015):

W kategorii kl. 0-III:

Nominacje: Gabrysia Łukasik, Zespół Szkolno –Przedszkolny w Łukowie, kl. I.
Maria Sobór, Zespół Oświatowy im. Armii Krajowej w Kisielsku, kl. III

Wyróżnienie: Łucja Gronowska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie, kl. I

W kategorii kl. IV-VI:

Alicja Dziurdziak, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie, Kl. IV
Olga Wideńska, Zespół Szkół w Gręzówce, kl. IV

Wyróżnienia: Anaztazja Klimiuk, Zespół Szkolno –Przedszkolny w Łukowie, kl. VI
Małgorzata Piszcz, Szkoła Podstawowa w Woli Bystrzyckiej, Kl. V
Aleksandra Michalak, Zespół Szkół w Czerśli, kl. V
Sylwia Lach, Zespół Szkół w Tuchowiczu, kl. VI

Kategoria Gimnazjum:

Nominacje: Łukasz Bojaczuk, Gimnazjum nr 1 w Łukowie
Klaudia Peryt, Zespół Szkół w Gręzówce
 
Wyróżnienia:
Aleksandra Kurowska, Publiczne Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie
Joanna Kalisz, Publiczne Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie
Natalia Wysocka, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łukowie
Magdalena Niedzióka, Publiczne Gimnazjum w Dębowicy
Natalia Sobór, Zespół Oświatowy im. Armii Krajowej w Kisielsku
Kacper Czerski, Gimnazjum nr 3 w Łukowie im J. Piłsudskiego w Łukowie

Wszyscy wykonawcy, opiekunowie, placówki delegujące otrzymali pamiątkowe dyplomy. Drobne upominki dla 100 uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe w Łukowie, Urząd Miasta w Łukowie i Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie.


Łuków, 11 IV 2015 rok
 

  

XXXVI   Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„ WESOŁE NUTKI ”
ŁOK       Łuków, 12 IV 2015 rok

Protokół

Komisja w składzie:

1. Artur Sępoch –  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie
2. Tadeusz Bochman – kapelmistrz orkiestry dętej działającej przy ŁOK
3. Stanisław  Zarzycki – kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”
                                      
Po przesłuchaniu 40 uczestników Przeglądu w kategoriach: przedszkola i szkoły ponadgimnazjalne postanowiła nominować do udziału w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „ Śpiewający Słowik ”
w Rykach (16-18 V 2014) :

W kategorii przedszkola:

Nominacja:
1. Marta Wardak,  Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa Nr 1  w Łukowie    
2. Weronika Wierzchowska, Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II w Łukowie

 

Wyróżnienia:
1. Wojciech Cabaj, Przedszkole Miejskie nr 7 w Łukowie „Szczęśliwa siódemka”
2. Aleksander Chudzik, Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II w Łukowie


W kategorii szkoły ponadgimnazjalne :

Wyróżnienia:
Wiktoria Niedziółka, Zespół Szkół nr 3 w ŁukowieWszyscy wykonawcy, opiekunowie, placówki delegujące otrzymali pamiątkowe dyplomy. Drobne upominki dla 212 uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe w Łukowie, Urząd Miasta w Łukowie i Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie.

                               

                                                                 
Łuków, 12 IV 2015 rok
 


 PROTOKÓŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO
„KARTKA WIELKANOCNA”

 
Z posiedzenia Jury w dniu dotyczący konkursu plastycznego na Kartkę Wielkanocną ogłoszonego przez

Łukowski Ośrodek Kultury.
Na konkurs wpłynęło 145 prac.
Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:
1. Agnieszka Szaniawska – przewodnicząca komisji
2. Agata Trzpiel – członek komisji
3. Sławomir Żyłka – członek komisji

Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę: oryginalność, estetykę prac, nawiązanie do

tradycji, pomysłowość, ogólne wrażenie estetyczne, samodzielność wykonania pracy.
Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria klasy I –III

Nagrody:
1 miejsce: Iga Osypińska - Szkoła Podstawowa nr 1 Łukowie, op. Marzena Jastrzębska
1 miejsce: Aleksandra Jezierska, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie - Szkoła
Podstawowa nr 4, op. Ewa Ścioch
2 miejsce: Szymon Jakubiec, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie - Szkoła
Podstawowa nr 4, op. Bożena Pilska
3 miejsce: Szymon Borkowski, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie - Szkoła
Podstawowa nr 4, op. Agnieszka Jezierska

Wyróżnienia:
- Łukasz Beran, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie - Szkoła Podstawowa nr 4, op.
Ewa Ścioch
- Dagmara Opolska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie, op. Barbara Ponikowska
- Paulina Radomyska - Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie - Szkoła Podstawowa nr 4, op. Bożena Pilska
- Nina Bielecka- Szkoła Podstawowa nr 1 Łukowie, op. Barbara Ponikowska
- Alicja Sokołek- Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie, op. Hanna Zawadzka
- Roksana Włodarczyk- Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie - Szkoła Podstawowa nr 4, op. Ewa Ścioch
- Amelka Lipka, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie - Szkoła Podstawowa nr 4, op. Monika Wolanin Drozd
- Justyna Borkowska - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie, op. Hanna Zawadzka
- Aleksandra Próchniewicz - Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie - Szkoła Podstawowa nr 4, op. Bożena Pilska

Kategoria klasy IV –VI
Nagrody:
1 miejsce: Anna Karwowska - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie, op. Halina Sekita – Waltz
2 miejsce: Wiktoria Zawadzka, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie, op.  Halina Sekita – Waltz

Wyróżnienia:
- Julia Orzeł - Szkoła Podstawowa nr 1 Łukowie, op. Bogusława Danuta Świderska
- Natalia Wójcik - Szkoła Podstawowa nr 1 Łukowie, op. Bogusława Danuta Świderska
- Laura Dębowska - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie, op. Halina Sekita – Waltz
- Daria Borkowska - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie, op. Halina Sekita – Waltz
- Martyna Czerepińska - Szkoła Podstawowa nr 1 Łukowie, op. Bogusława Danuta Świderska

Kategoria Gimnazjum
Nagrody:
1 miejsce: Katarzyna Jerzy, Gimnazjum nr 2 w Łukowie, op. Agnieszka Czerska – Pawlak
2 miejsce: Natalia Pasik, Gimnazjum nr 2 w Łukowie, op. Agnieszka Czerska – Pawlak
3 miejsce: Szymon Murawski, Gimnazjum nr 2 w Łukowie, op. Agnieszka Czerska – Pawlak

Wyróżnienia:
- Alicja Sawicka - Gimnazjum nr 2 w Łukowie, op. Agnieszka Czerska – Pawlak
- Jakub Rosa – Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie – Gimnazjum nr 1, op. Aneta Borkowska
- Ewelina Różycka, Gimnazjum nr 2 w Łukowie, op. Agnieszka Czerska – Pawlak

Najciekawsza praca została wybrana jako projekt Kartki Wielkanocnej Łukowskiego Ośrodka Kultury. Wykonała ją Katarzyna Jerzy z Gimnazjum nr 2 w Łukowie, op. Agnieszka Czerska – Pawlak

Laureatów zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu 31. 03. 2015 r. (wtorek) o godz. 10. 30 do Łukowskiego Ośrodka Kultury, gdzie zostaną wręczone dyplomy oraz symboliczne nagrody. Nagrodzone i wyróżnione prace będą wystawione w Galerii PROwizorium. Jury i organizatorzy dziękują dzieciom za wykonanie Kart Wielkanocnych oraz nauczycielom za wsparcie  młodych talentów.

..............................................................................................................................................................


Wyniki eliminacji wstępnych 20 Konkursu Piosenki

"Wygraj sukces"

Decyzją Komisji artystycznej w składzie:

Krzysztof Chromiński

Wojciech Gil

Wojciech Zielonka

do II etapu konkursu zakwalifikowali się:


Natalia Dyjak

Gabriela Łukasik

Klaudia Borejko

Alicja Dziurdziak

Julia Stolarczyk

Olga Wideńska

Oliwia Wierzchowska

Maria Adamczyk

Łukasz Bojaczuk

Karolina Śledź


wyróżnienia otrzymali:


Mikołaj Gajowy

Amelia Zbucka

Aleksandra Kaługa

Aleksandra Michalska

Julia Perz

Anastazja Klimiuk

Sylwia Purzycka

Anita Radzikowska

Marta Skurka

Aleksandra  Kurowska

Klaudia Peryt

Natalia WysockaWszystkim nominowanym i wyróżnionym

serdecznie gratulujemy...............................................................................................................................................................Zapraszamy na zajęcia – „Kultura żywego słowa i recytacja”.

Spotkania odbywają się we wtorki od godziny 16.00 i w czwartki od godziny 17.30.

Naszą ofertę kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych!

Zapraszamy początkujących literatów na konsultacje i literackie pogaduchy. Udzielamy także informacji o konkursach recytatorskich oraz porad w zakresie kultury żywego słowa i recytacji.

 

Instruktor Sławomir Żyłka – Tel. kom. 608 887 121

 

..............................................................................................................................................................
ŁOK doceniony!

Najbliższe wydarzenia


ŁOK with me...
Polecamy

Gdzie nas znaleźć
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 20
21-400 Łuków

tel/fax. 25 798 32 72
e-mail: lok@lok.lukow.pl
 

Facebook Nasz kanał RSS Jak do nas trafić Biuletyn Informacji Publicznej

 

Partnerzy:

Urząd Miasta w Łukowie Starostwo Powiatowe w Łukowie Polski Instytut Sztuki Filmowej Państwowa Szkoła Muzyczna w Łukowie Biblioteka Publiczna w Łukowie

Łukowski Ośrodek Kultury
21-400 Łuków, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 20
NIP 8251002437     REGON 000282435
Bank Spółdzielczy Trzebieszów o/Łuków    nr 13 9206 1048 7103 0443 2000 0040