Wycieczka do Zamościa 13 X 2016 r.

Wpłata 70 zł do dnia 5 X 2016 r.

W programie :

Trasa zwiedzania z przewodnikiem trwa - 5.30h.

W tym : Stare Miasto, Rynek Wielki, Rynek Wodny, Rynek Solny, Dawna Akademia Zamojskich, Dawny Pałac Zamojskich, Katedra, Fortyfikacja

z bramami wjazdowymi do miasta, Synagoga, Rotunda, Trasa Podziemna Oficyn Ratusza, Muzeum Zamojskich

Wyjazd o godz. 6.30 ul. Browarna (parking za ŁOK)

Powrót ok. godz. 20.00

aparat2m

Łukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Łukowskim Ośrodku Kultury zaprasza na uroczystą inaugurację i spotkanie organizacyjne ŁUTW, które odbędzie się w poniedziałek 26 września 2016 roku o godz. 17.00 w Galerii PROwizorium ŁOK.

Zapraszamy osoby 50+, kończące swoją aktywność zawodową, do udziału w zajęciach ŁUTW, w roku akademickim 2016-2017. Łukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku skierowany jest do wszystkich osób 50+, którzy kończąc pracę zawodową poszukują nowych form aktywności intelektualnej i kontaktów z ludźmi w podobnym wieku, o podobnych aspiracjach i zainteresowaniach. Uczestnicy mają szeroką ofertę programową, dotyczącą różnorodnych zainteresowań. Pozwalają one zaspokoić zainteresowania słuchaczy zarówno na polu artystycznym, kulturalnym, intelektualnym, jak i również sportowym.