2 lutego 2017 roku w Sali Widowiskowej ŁOK odbył się uroczysty, integracyjny bal karnawałowy słuchaczy Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i osób towarzyszących. Bal otworzyli witając uczestników: zastępca burmistrza m. Łuków Marcin Mateńko, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM Łuków Marek Król oraz dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury Grzegorz Skwarek.
Bal rozpoczął walc, następnie uczestnicy, w liczbie ok. 70 osób, bawili się z wodzirejem Janem Jaroszyńskim prowadzącym w Łukowskim Ośrodku Kultury Szkołę Tańca Towarzyskiego.
Kilka tanecznych utworów zagrała również łukowska orkiestra dęta Towarzystwa Muzycznego im. Antoniego Próchniewicza pod batutą Tadeusza Bochmana.