Julia Semczuk ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie zwyciężyła w Konkursie Plastycznym „Kartka Bożonarodzeniowa” zorganizowanym przez Łukowski Ośrodek Kultury. Na konkurs wpłynęło 296 prac. Kartka Bożonarodzeniowa zaprojektowana przez Julię Semczuk została tym samym wybrana na projekt Kartki Bożonarodzeniowej którą Łukowski Ośrodek Kultury wyśle wraz z życzeniami do wszystkich zaprzyjaźnionych placówek.
Poniżej protokół pokonkursowy.

Przypominamy, że Julia Semczuk uczęszcza na warsztaty recytatorskie w Łukowskim Ośrodku Kultury, i często reprezentuje ŁOK w konkursach recytatorskich, zajmując na nich czołowe miejsca.

 

PROTOKÓŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO
„KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

z posiedzenia Jury w dniu 02-12-2016 r. dotyczącego konkursu plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa”, ogłoszonego przez Łukowski Ośrodek Kultury.
Na konkurs wpłynęło 296 prac.
Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:
- Ewelina Szałkiewicz - przewodnicząca komisji
- Tomasz Kanadys - członek komisji
- Alicja Tomaszewska - członek komisji
Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę: zgodność z regulaminem, oryginalność, estetykę prac, nawiązanie do tradycji, pomysłowość, ogólne wrażenie estetyczne, samodzielność wykonania pracy.
Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria szkoły podstawowe kl. I-III:
Prace nagrodzone:
- Paulina Łukasiewicz, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 4, opiekun pani Monika Wolanin-Drozd
- Julia Rychlik, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 4, opiekun pani Monika Wolanin-Drozd
- Natalia Kowalczyk, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 1, opiekun pani Hanna Wiącek
Prace wyróżnione:
- Patrycja Sulej, Zespół Placówek w Łukowie, opiekun pani Marta Matuszak
- Patrycja Łukasiewicz, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 4, opiekun pani Monika Wolanin-Drozd
- Mateusz Kamecki, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 4, opiekun pani Agnieszka Jezierska
- Lena Gosek, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 4, opiekun P. Ewa Ścioch
- Jakub Goławski, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 1, opiekun pani Iwona Muszyńska
- Paweł Lewandowski, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 1, opiekun pani Marzena Rzymowska

Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI:
Prace nagrodzone:
- Julia Semczuk, Szkoła Podstawowa nr 5, opiekun pani Halina Sekita-Waltz
- Aleksandra Próchniewicz, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 4, opiekun Dorota Kondracka
- Patrycja Abramek, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 1, opiekun pani Bogusława Danuta Świderska
Prace wyróżnione:
- Wiktoria Olejarz, Zespół Placówek w Łukowie, opiekun pani Agnieszka Szczygielska
- Zuzanna Chruściel, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 1, opiekun pani Bogusława Danuta Świderska
- Justyna Borkowska, Szkoła Podstawowa nr 5, opiekun pani Halina Sekita-Waltz
- Natalia Jaworska, Szkoła Podstawowa nr 5, opiekun pani Halina Sekita-Waltz

Kategoria gimnazja:
Praca nagrodzona:
- Wiktoria Zawadzka, Gimnazjum nr 3 w Łukowie, opiekun pani Halina Sekita-Waltz
Prace wyróżnione:
Kornelia Perczyńska, Gimnazjum nr 3 w Łukowie, opiekun pani Halina Sekita-Waltz
- Adrian Borkowski, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum nr 1, opiekun pani Aneta Borkowska
- Sylwia Rzewuska, Gimnazjum nr 2, opiekun pan Dariusz Nikiel
- Magda Turyk, Gimnazjum nr 3 w Łukowie, opiekun pani Halina Sekita-Waltz

Najciekawsza praca została wybrana do projektu Kartki Bożonarodzeniowej Łukowskiego Ośrodka Kultury. Zwycięzca zostanie ogłoszony 12.12.2016 r. o godz. 10.30.
Laureatów zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu 12.12.2016 r. godz. 10.30 (poniedziałek) do Łukowskiego Ośrodka Kultury, gdzie zostaną wręczone dyplomy oraz symboliczne nagrody. Nagrodzone i wyróżnione prace będą wystawione w Galerii PROwizorium.
Jury i organizatorzy dziękują dzieciom za wykonanie Kart Bożonarodzeniowych oraz nauczycielom za wsparcie młodych talentów.

Łuków 12.12.2016 r.